גליון ספירת מלאי

 

 

שם העסק_____________________  תאריך הספירה_________________ דף_________

 

במחסן/ בחנות/ בעסק  בכתובת______________________________________________

 

הערות

סה"כ העלות

מחיר קניה ליחידה בש"ח

יחידת

מדידה

כמות

הפריט

מס'

סד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ

 

 

 

העברה לדף מספר_____________

 

עורכי ספירת המלאי: ___________      ____________    ___________   __________

                                    שם                   חתימה                       שם             חתימה