דוח נסיעה לחו"ל
נוסע 1    
נוסע 2    
נוסע 3    
תאריך יציאה    
תאריך חזרה    
מטרת הנסיעה            
           
תערוכות וכנסים            
פגישות            
השתלמות מקצועית            
ארץ יעד 1     שהיה בין התאריכים    
ארץ יעד 2     שהיה בין התאריכים    
ארץ יעד 3     שהיה בין התאריכים    
פרוט ההוצאות
פרוט/מט"ח $ D.M. ליש"ט יורו שקלים אחר
בתי מלון            
כרטיסי טיסה            
טיסות פנימיות            
נסיעות ברכבות            
מוניות            
השכרת רכב            
דלק וחניה לשכור            
ארוחות-פרט שמות            
כרטיסים לתערוכות            
מסי נמל            
אשל            
אחרות            
סה"כ הוצאות           -             -             -             -             -             -  
כרטיס אשראי מקומי            
כרטיס אשראי חו"ל            
במזומן שנלקח בארץ            
נמשך בחו"ל            
סהכ נימשך על ידי הנוסע            
יתרה מגיעה לנוסע\ או לחובתו           -             -             -             -             -             -  
שער המרה למט"ח            
בבקשה לצרף  פרוספקטים, חשבוניות יבוא/יצוא, כרטיסים לתערוכה, אחר
 פרוט עסקאות שנחתמו כפועל יוצא מהנסיעה
 פרוט שמות לקוחות/ספקים איתם נפגשת
אם מבקשים להזדכות ע"פ סכום מוכר למס הכנסה ללא קבלות יש לציין זאת במפורש
חתימת הנוסע     חתימת המנהל