דוח שעות

לחודש __________


שם העובד ______________

 

 

כמות שעות

פירוט העבודה

תאריך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ שעות

 

 

ערך לשעה נטו \ ברוטו.

 

 

סה"כ לתשלום.