משרד רואי חשבון רונן ברק
הנהלת חשבונות, ייעוץ מס

עידכון בדבר שינוי במע"מ החל מ-2 ליוני 2013 

בחסות קלטקס חשבוניות באינטרנט www.kaltax.co.il


 
על פי צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (תיקון), התשע"ג-2013, בדבר שינוי שיעור מס ערך מוסף יעלה שיעור מס ערך מוסף מ-17% ל-18% החל מיום 2.6.13 כ"ד בסיוון התשע"ג  .
 
כעקרון, כל חשבונית שיצאה עם תאריך של עד וכולל ליום ה-1 ביוני 2013 תישא מע"מ בשיעור 17 אחוזים, ואילו כל חשבונית שהתאריך המופיע בה הוא מ-2 ביוני 2013 תישא מע"מ בשיעור של 18 אחוזים.
 
זיכויים שהוצאו החל מה-2 ביוני 2013 בגין חשבוניות שיצאו לפני תאריך זה, יישאו מע"מ בשיעור 17 אחוזים, שכן החשבונית שבשלה יצאה הזיכוי נשאה מע"מ בשיעור 17 אחוזים.
 
להלן הנחיות כלליות בקשר לחיוב במע"מ בסוגים שונים של עסקאות:
 
1.       אספקת טובין - המועד הקובע לצורך קביעת שיעור המע"מ החל על עסקה של מכר טובין, הוא מועד מסירת הטובין

          לקונה, כלומר מועד ביצוע האספקה, לפיכך:
                      א.  לגבי טובין שנמסרו לקונה לפני ה-2.6.13 תחויב העסקה במע"מ בשיעור של 17%, גם אם החשבונית 

                           תופק ביום ה-2.6.13 ואילך.
                      ב.  לגבי טובין שנמסרו ביום 2.6.13 ואילך, תחויב העסקה במע"מ בשיעור של 18% גם אם התמורה לעסקה

                           שולמה במלואה או בחלקה לפני המועד הנ"ל.
 
2.       אספקת טובין בחלקים - באספקת טובין בחלקים, יש לראות כל חלק שסופק כעומד בפני עצמו, ולכן על כל חלק

          שסופק לפני 2.6.13 יחול חיוב במע"מ בשיעור של 17%, בעוד שעל כל חלק שסופק מיום 2.6.13 ואילך יחול חיוב

          מס בשיעור של 18%.
 
3.       במכירת מקרקעין, המועד הקובע לעניין שיעור המס הוא מועד התשלום או מועד מסירת של המקרקעין לפי המוקדם

          שביניהם, מומלץ בנושאי מקרקעין לקבל יעוץ פרטני.
 
4.       עסקאות שחל עליהם חיוב במס על בסיס מזומן, בדרך כלל עסקאות שירותים, כגון: מתן שירותים - חל החיוב במע"מ

          בשיעור אשר יהא בתוקף ביום התשלום, ומכאן שכל סכום שישולם מ-2.6.13 ואילך יחויב במע"מ בשיעור 18%. מאידך,

          כל תשלום אשר ישולם בתמורה לעסקאות אלה לפני ה-2.6.13 יחויב במע"מ בשיעור 17%. נותני שירותים שקיבלו

          שיקים דחויים, שתאריך הפירעון שלהם הוא לאחר 2.6.13 יהיו חייבים במע"מ בשיעור 18% על שיקים אלו.
 
5.       ייבוא טובין - בייבוא טובין יחול מע"מ בשיעור של 18% לגבי הסחורות אשר ישוחררו מפיקוח רשות המכס החל

          מיום 2.6.13.
 

ראשי
שינוי המע"מ מ17% ל-18% החל מ-2 ליוני 2013
לוח שווי רכב
טבלת ימי חופשה
טבלת ימי הבראה
טבלת ימי מחלה
טבלת אחוזי פנסיה
טבלת הוצאות מוכרות
הגדלת הפרשות לפצויים ופנסיה לבעלי שליטה החל מ2012
הורדת טפסים
הורדת טפסים נוספים
הורדת טפסים להקלות במס
טפסים לעסק חדש
קישורים שימושיים
מפת הגעה
Contact Us
צור קשר


רואה חשבון, משרד רואי חשבון
קלטקס - חשבוניות באינטרנט
רונן ברק רואה חשבון - רח' תובל 11 רמת גן קומה 7  Google Maps  Waze  , ת.ד. 3325, מיקוד 5213601
טל': 03-6130140    פקס: 03-6129130